Home » Binnenvaartpolitiereglement – BPR | Tips en downloaden

Binnenvaartpolitiereglement – BPR | Tips en downloaden

Binnenvaartpolitiereglement

Binnenvaartpolitiereglement (BPR). Elk schip dient een recent exemplaar van dit reglement aan boord te hebben met uitzondering van kleine open schepen, zoals een open sloep, speedboot, waterscooter et cetera. Hier kunt u gratis het BPR downloaden.

Je moet de wet kennen

Er wordt van iedere Nederlander verwacht dat men de wet kent. Dat is op het water ook zo. Om nou het hele BPR uit je hoofd te leren is geen optie. Daarom is er een plicht om het reglement aan boord te hebben, zodat u in precaire situaties het betreffende reglement kunt raadplegen. Er is een soort ontsnappingsluik ingebouwd, dat is artikel 1.04 en 1.05. Daarin staat onder andere dat u alles in het werk moet stellen om de vaart zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen, ook indien u voorrang heeft en het dreigt mis te gaan, moet u wijken. Uiteraard geldt dit ook voor de andere schipper.

Het Binnenvaartpolitiereglement  dient u aan boord te hebben

Het Binnenvaartpolitiereglement  mag u tegenwoordig ook digitaal aan boord hebben, wel zo dat u deze onmiddellijk kunt raadplegen. Via deze link kunt u het BPR downloaden en opslaan. Wilt u het liever in boekvorm dan adviseren wij u de wateralmanak deel 1 aan te schaffen.
Tevens vindt u in het reglement een aantal bijlages. Denk aan: tekens. Land van herkomst (Bijlage 1). De geluidseinen (bijlage 6), verkeerstekens (bijlage 7).
Tijdens het vaarbewijs examen wordt regelmatig verwezen naar bijlage 9 en 15. Dat zijn lijsten met vaarwegen, waar u minimaal een bepaalde snelheid moet kunnen varen. Tevens moet u op deze wateren, tijdens slecht zicht aan bepaalde eisen voldoen.
Grondige kennis

Het BPR, niet uit je hoofd leren

Voor vaarbewijs deel 1 hoef je niet het Binnenvaartpolitiereglement  uit je hoofd te leren. Wel moet je van een aantal reglementen “grondige kennis” hebben. Tijdens het vaarbewijs examen worden daar ook een flink aantal vragen over gesteld. Bent u eenmaal in het bezit van het vaarbewijs kunt u altijd aantonen dat u over de kennis beschikt(e).

Zie ook:

Gaat u voor een cursus vaarbewijs, kijk even bij onze mogelijkheden om je vaarbewijs te halen.