Home » Boot verzekeren | Niet altijd verplicht

Boot verzekeren | Niet altijd verplicht

Boot verzekeren is niet altijd verplicht

Boot verzekeren is niet altijd verplicht.
Helaas horen ongelukken ook bij het vaarplezier. Voor de meeste boten is een verzekering daarom verplicht. Deze bootverzekering werkt op dezelfde manier als een autoverzekering. Een verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid (WA) afdekt, is ook op het water het minimale vereiste. Deze verzekering dekt de schade waarvoor de eigenaar van de boot wettelijk gezien aansprakelijk is. Uiteraard is het mogelijk meer risico’s te verzekeren.

Roeiboot, kano, surplank, sup board

Voor kleinere schepen als een kano, sup board of een roeiboot is een boot verzekering niet verplicht. Dat geldt tevens voor boten met een motor die minder vermogen heeft dan 4 pk. Kleine zeilboten vallen ook in deze categorie. Wanneer opvarenden van deze boten schade toebrengen aan derden, valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering (AVP).
Bij zeilboten met een zeiloppervlak tot 16 vierkante meter is echter alleen de schade aan personen gedekt.

Zaak- en milieuschade

Voor zaak- en milieuschade is het daarom verstandig alsnog een WA-verzekering af te sluiten. Elke bestuurder kan namelijk aansprakelijk gesteld worden tot een maximaal bedrag van € 680.673.- (peildatum 2018). Waarvan maximaal 1/3 deel van dat bedraag aan zaakschade, bijvoorbeeld schade veroorzaakt aan ander boten. 1/3 deel van dat bedrag aan personenschade, denk aan letselschade. En 1/3 van dat deel aan waterverontreinigingsschade. Nu zal u met uw sloep niet zo snel een olieboot omver varen, maar een zaakschade of een personenschade heeft u zo aan uw broek hangen.

Waterski en jetski

Waterski’s vallen in een aparte categorie. Schade aan de bestuurder zelf is nooit verzekerd. Schade die veroorzaakt is door een waterskiër, is alleen verzekerd als aangetoond kan worden dat de bestuurder van de boot een stuurfout heeft gemaakt.
Zorg er wel voor dat je in het bezit bent van het juiste vaarbewijs. Vaarbewijs halen | De mogelijkheden en kosten

Dit heeft misschien ook je aandacht?