Home » Boot verzekeren | Niet altijd verplicht

Boot verzekeren | Niet altijd verplicht

Boot verzekeren is niet altijd verplicht

Boot verzekeren is niet altijd verplicht.
Helaas horen ongelukken ook bij het vaarplezier. Voor de meeste boten is een verzekering daarom verplicht. Deze bootverzekering werkt op dezelfde manier als een autoverzekering. Een verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid (WA) afdekt, is ook op het water het minimale vereiste. Deze verzekering dekt de schade waarvoor de eigenaar van de boot wettelijk gezien aansprakelijk is. Uiteraard is het mogelijk meer risico’s te verzekeren.

Roeiboot, kano, surplank, sup board

Voor kleinere schepen als een kano, sup board of een roeiboot is een boot verzekering niet verplicht. Dat geldt tevens voor boten met een motor die minder vermogen heeft dan 4 pk (3 KW). Kleine zeilboten vallen ook in deze categorie. Wanneer opvarenden van deze boten schade toebrengen aan derden, valt dit in de meeste gevallen onder de aansprakelijkheidsverzekering (AVP).
Bij zeilboten met een zeiloppervlak tot 16 vierkante meter is echter alleen de schade aan personen gedekt.

Waterski en jetski

Waterski’s vallen in een aparte categorie. Schade aan de bestuurder zelf is nooit verzekerd. Schade die veroorzaakt is door een waterskiër, is alleen verzekerd als aangetoond kan worden dat de bestuurder van de boot een stuurfout heeft gemaakt.

Wil je zeker weten of jij bent verzekerd met je vaartuig?

Voor dat je gaat varen met je boot, neem te allen tijde eerst contact op met je aansprakelijkheidsverzekeraar. Er kunnen namelijk ook beperkingen gelden betreffende de maximum vaarsnelheid van de boot tot bijvoorbeeld twintig kilometer per uur. Alsook voor zogenoemde zaak- en milieuschades. Daarom adviseren wij u nadrukkelijk contact op te nemen met uw verzekeringsadviseur. Deze kunnen je precies vertellen hoe het zit.

Zorg er in ieder geval voor dat je in het bezit bent van het juiste vaarbewijs. Vaarbewijs halen | De mogelijkheden en kosten

Dit heeft misschien ook je aandacht?