Home » Etiquette aan boord en op het water

Etiquette aan boord en op het water

Etiquette aan boord en op het water, wellevendheid

Etiquette aan boord

Een goede schipper is een heer, of een dame. Dat toon je in je gedrag op het water. Een heer of dame past de snelheid van het vaartuig aan als de situatie daar om vraagt. Een te hoge snelheid ontsiert iedere manoeuvre bijvoorbeeld bij het afmeren in havens of bij het uitvaren van sluizen. Help elkaar een handje bij het afmeren. Pak even een lijntje aan. Door de meeste schippers wordt dat zeer op prijs gesteld.

Let op de hekgolf

Daarnaast veroorzaakt een grote hekgolf overlast voor vissers, kleinere schepen, kano’s en zwemmers. Ook de beschoeiing en de natuur hebben hieronder te lijden.

Etiquette bij passeren sluizen

De etiquette op het water is zeer belangrijk in en in de buurt van sluizen. Rustig wachten op uw beurt is het devies. Voordringen veroorzaakt vaak wrijving met andere schippers. Bij sluizen heeft de beroepsvaart altijd voorrang. Verleen daarom in ieder geval voorrang aan beroepsschepen.

Ga via het voordek

Samen met andere schippers zorgt u ervoor dat de sfeer op het water goed blijft. Zet elkaar daarom de voet niet dwars, maar help elkaar als het nodig is. Sta andere schepen toe langszij te komen. Bent u zelf gemeerd langs een ander schip, gebruik dan het voordek van uw buurman om aan land te komen. Tenzij anders is afgesproken.
Steek ook een helpend handje toe als dat nodig is. Bijvoorbeeld door andermans trossen aan te nemen bij het afmeren. U weet zelf hoe fijn het is hiermee geholpen te worden.

Vlagvoering valt ook onder de etiquette op het water

De juiste vlagvoering aan boord.

Denk ook aan het uiterlijk van uw schip. Zorg voor een correcte vlagvoering. De etiquette vereist dat u uw natievlag neerhaalt bij zonsondergang.

Etiquette marifoongebruik

Ook bij de marifoon heb je te maken met etiquette. Echter daar spreken we van “gespreksdiscipline” of “etherdicipline” wat neerkomt op perfect marifoon taalgebruik. Voorbeeld; ben je klaar met je gesprek dan zeg je over, gebruik van de juiste kanalen. Alleen privé gesprekken op kanaal 77 of 72.

Dit heeft misschien ook je aandacht