| Wat kost een vaarbewijs? | Vaarbewijs halen, doe je zo (tip) | Examentraining | Inlog

Voorkom ontvreemding van uw boot

Gestolen boten en buitenboordmotoren

Diefstal van boten komt steeds vaker voor. In 2010 zijn ruim 1.200 vaartuigen en 2.000 buitenboordmotoren ontvreemd. De toename is eigenlijk niet zo verwonderlijk, omdat de politie niet de capaciteit in huis heeft om veel aandacht te schenken aan diefstal.
En omdat een diefstal vaak uitmondt in een verzekeringskwestie geeft de sterke arm er ook maar weinig prioriteit aan. Blijf dus waakzaam. Vooral de lichtere buitenboordmotoren tot en met 10 pk zijn erg in trek.

Leg de gegevens goed vast

Er zijn verschillende toepassingen mogelijk die kunnen helpen een schip na ontvreemding weer veilig in de eigen haven terug te krijgen. De kosten lopen echter flink uiteen.
Met het zogenoemde track en tracesysteem is de gestolen boot in veel gevallen door middel van gps te lokaliseren. Maar zo'n toepassing is vrij kostbaar. Eigenaars van een schip met een waarde van 500.000 euro of meer, zijn verplicht een dergelijk systeem aan boord te hebben. Een categorie-3-certificering is hierbij een vereiste.

Een goede methode om een schip te beschermen tegen verduistering, fraude of oplichting, is het aanbrengen van microdots. De zeer kleine chips zitten samen met helder opdrogende lijm in een spuitbus en worden met duizenden tegelijk aangebracht op de vaste onderdelen van uw schip. Elke microdot is voorzien van een uniek identificatienummer en het is onmogelijk de dots uit te wissen. Met één spuitbus kan bovendien wel acht vierkante meter van een schip worden behandeld.

Wie z'n boot of motor terugvindt, moet altijd kunnen aantonen dat het zijn of haar eigendom is. Er zijn verschillende manieren om aan die eis te kunnen voldoen. Een goedkope methode is de buitenboordmotor zichtbaar of onzichtbaar te laten merken met bijvoorbeeld een postcode of telefoonnummer.

Brandmerk

Ook kunnen booteigenaren hun vaartuig inschrijven in het kadaster, waarna er een zogenaamd brandmerk op wordt aangebracht. Op die manier is een boot officieel geregistreerd. Na deze registratie is het zelfs mogelijk een hypotheek op een schip te nemen. Tevens krijgt de eigenaar een zogenaamde zeebrief mee, waarmee hij
wereldwijd kan aantonen de rechtmatige eigenaar te zijn.

Het is altijd verstandig een aantal foto’s van uw boot te maken en zoveel mogelijk gegevens te noteren. Denk hierbij aan het soort vaartuig, het merk, het type, het materiaalgebruik, de opbouw, de kleur, de motornummers, de registratienummers en dergelijke. Bewaar deze gegevens thuis op een veilige plek en dus niet op de boot.

Let op de kleine lettertjes

Maak uw boot sowieso altijd goed vast en informeer van tevoren bij uw verzekeringsmaatschappij of er bijzondere voorwaarden verbonden zijn aan uw polis. Ook als uw boot op een trailer staat, geldt er vaak een aantal regels. Zo
moet uw boot soms worden vastgemaakt met een gecertificeerd slot en moet u bij diefstal alle sleuteltjes kunnen inleveren. Het is hoe dan ook raadzaam uw boot, al dan niet allrisk, te verzekeren.

meer over watersportverzekering

naar boven