Home » Nieuws » Marifoon examen 2021 niet bij CBR / VAMEX

Marifoon examen 2021 niet bij CBR / VAMEX

Het marifoon examen wordt vanaf 2020 niet meer afgenomen door de Vamex. Het kabinet heeft besloten naar aanleiding van het rapport van de commissie-De Leeuw (Herpositionering zelfstandige bestuursorganen) om de taken van de VAMEX (vaarbewijs en marifoon examens) per 1 januari 2020 over te brengen naar het CBR. staatscourant 2019, 52741

Marifoon examen CBR

Aangezien er te weinig kandidaten zijn die besluiten om het marifoon examen te doen hebben beide partijen, zowel het CBR als de VAMEX, besloten om geen marifoon examens meer af te nemen. Aangezien dit een belangrijk, zo niet het belangrijkste veiligheidsmiddel voor aan boord is heeft Vaarschool Albatros besloten om in dit gat te springen.

Vaarbewijs examen CBR VAmex

Marifoon examen zeevaartschool

Op de (meeste) zeevaartscholen kan je ook terecht voor het examen basiscertificaat. Echter is dit examen voornamelijk bedoeld voor de eigen leerlingen. Dat is de reden dat je maar in bepaalde periodes daar terecht kunt om je VHF certificaat te behalen.

Drie keer per week examen

Vaarschool Albatros is met Agentschap Telecom overeengekomen dat zij in 2020 minimaal drie keer per week een landelijk examen afnemen in bijna alle provincies in Nederland. Ook vaarscholen en (semi)overheidsinstanties die zelf een marifonie cursus organiseren kunnen bij Vaarschool Albatros terecht. Vervolgens komt een van de examinatoren de locatie inspecteren of deze aan de gestelde eisen voldoet. Dan vraagt Vaarschool Albatros het examen aan en neemt alle administratieve rompslomp uit handen. Het examen wordt dan op locatie afgenomen. Examenrooster Albatros