Home » Nieuws » Update: Marifoon examen vanaf 2023 naar het CBR

Update: Marifoon examen vanaf 2023 naar het CBR

Het marifoonexamen wordt vanaf 2020 niet meer afgenomen door de Vamex. Het kabinet heeft besloten naar aanleiding van het rapport van de commissie-De Leeuw (Herpositionering zelfstandige bestuursorganen) om de taken van de VAMEX (vaarbewijs en marifoon examens) per 1 januari 2020 over te brengen naar het CBR. staatscourant 2019, 52741

Marifoon examen CBR

Om redenen van te weinig examenkandidaten is destijds besloten zowel door het CBR als de VAMEX, besloten om geen marifoonexamens af te nemen. Wij vinden dat dit een belangrijk, zo niet het belangrijkste, veiligheidsmiddel voor aan boord is heeft Vaarschool Albatros besloten om dit hiaat op te vullen.

Update:
Op 13 juli 2021 hebben alle examinerende instanties van het Agentschap Telecom (Rijksinspectie Digitale Infrastructuur) te horen gekregen dat er, vanwege het borgen van de kwaliteit van de examens voor maritieme radiocommunicatie en radiozendamateurs, een nieuwe partij is uitgekozen voor de examinering van de marifonie-examens. Vanaf 1 juli 2023 doe je het marifoon en Marcom A/B theorie-examen bij het CBR. 
Het goede nieuws hiervan is dat het CBR beschikt over 20 locaties en dat zal, in het algemeen, de reistijd naar de examenlocatie te goede komen. 

Wat ook een groot voordeel is? Het traject gaat veel sneller. Op dit moment duurt het ongeveer een week of zes, nadat je geslaagd bent voordat je het marifoonpasje in huis hebt en je de ATIS-code en het MMSI nummer kunt aanvragen. Zodra je nu geslaagd bent bij het CBR zal het ongeveer een dag of 6 duren voordat je het felbegeerde marifoonbewijs in huis hebt. 

Wat er met de praktijkexamens bij Marcom-A en Marcom-B gaat gebeuren zijn het AT (Agentschap Telecom) en het CBR uiteindelijk eens geworden. Deze mogen door de (zee)vaar(t)scholen worden afgenomen.

Vaarbewijs examen CBR VAmex

Marifoon examen zeevaartschool

Op de (meeste) zeevaartscholen kan je ook terecht voor het examen basiscertificaat. Echter is dit examen voornamelijk bedoeld voor de eigen leerlingen. Dat is de reden dat je maar in bepaalde periodes daar terecht kunt om je VHF certificaat te behalen.

Drie keer per week examen

Vaarschool Albatros is met Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (Agentschap Telecom) overeengekomen dat zij vanaf 2020 drie keer per week een landelijk examen afnemen verdeeld over bijna alle provincies in Nederland. Ook vaarscholen en (semi)overheidsinstanties die zelf een marifoniecursus organiseren kunnen voor het examen bij Vaarschool Albatros terecht. Vervolgens komt een van de examinatoren de locatie inspecteren of deze aan de gestelde eisen voldoet. Dan vraagt Vaarschool Albatros het examen aan en neemt alle administratieve rompslomp uit handen. Het examen wordt dan op locatie afgenomen. Examenrooster Albatros