Home » Marifoon aan boord, veiligheidsmiddel bij uitstek » Etherdiscipline – Correct marifoongebruik

Etherdiscipline – Correct marifoongebruik

De etherdiscipline van de marifoon en portofoon. Deze protocollen zijn vastgelegd in internationale verdragen en voorschriften betreffende het gebruik van VHF-radiocommunicatiekanalen voor de veiligheid van mensenlevens op zee. Deze voorschriften gelden niet alleen voor de beroepsvaart maar ook voor de pleziervaart.

Etherdiscipline, bereid eerst je marifoongesprek voor

Onder etherdiscipline wordt onder andere verstaan dat je marifoonkanaal niet onnodig bezet houdt. Denk na over wat je gaat zeggen, schrijf je verhaaltje desnoods eerst even op voordat je gaat uitzenden. Maar voordat je gaat zenden; luister eerst het kanaal uit of er geen gesprek gaande is. Dit voorkomt onnodige irritatie. Tijdens zenden hou je continue de spreeksleutel ingedrukt. Laat je deze los dan staat de marifoon op ontvangen.

Zo min mogelijk herhalen valt ook onder de etherdiscipline

Etherdiscipline - Correct marifoon gebruik | Jongeman die een marifoon bediend

Voor een correct marifoongebruik, zorg voor zo min mogelijk herhalingen van woorden en/of zinsdelen. Tenzij het ontvangende station daar specifiek om vraagt. Ook bij de eerste oproep van een kuststation of een schip zeg je bij voorkeur de naam van dat kuststation één keer.
Voorbeeld: ‘Centrale meldpost IJsselmeer hier klein motorschip Albatros over’.
Krijg je niet direct antwoord kijk nog even of je wel het juiste  marifoon kanaal hebt geselecteerd. Zo ja, eventjes wachten en doe nogmaals de oproep. Zodra er gemeld wordt: ‘hier Centrale meldpost IJsselmeer voor de Albatros over’ heb je bevestiging dat je ontvangen bent.
Volgens de etherdiscipline vertel je nadat het betreffende station geantwoord heeft je boodschap luid en duidelijk en vooral rustig praten. Na afloop zeg je ‘over’. Ben je klaar met het gesprek dan zeg je ‘over en uit’ of ‘over en sluiten’.

Noodoproep en -bericht

Noodoproepen en -berichten hebben absolute prioriteit boven alle andere communicatie.
Ook indien er een gesprek gaande is en er komt een noodoproep moet iedereen uitluisteren en stoppen met zenden.

Probeer verwarring te voorkomen.

In Nederland gaat de communicatie gewoon in het Nederlands. Echter in de binnenvaart wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vakjargon. Geen enkele binnenvaartschipper neemt het je kwalijk indien je de juiste betekenis niet weet.
Veelvoorkomende termen uit het vakjargon uit de binnenvaart zijn: opdraaien, kop voor nemen, in de afvaart, blauw varen, tandje erbij. Geen angst, maar doe niet net alsof je het begrijpt; vraag de schipper wat zijn bedoeling is.

Goed marifoongebruik

  • Eerst de naam van het op te roepen station melden / Sluis (naam sluis) hier de (scheepsnaam).
  • Wie – waar – wat / Wie (Je naam en soort schip) waar (je positie) wat (je bedoelingen).
  • Ben je klaar met je melding – over.
  • Ben je klaar met je gesprek – over en sluiten,
  • Wanneer je de boodschap wel hebt verstaan maar niet begrepen – Bericht niet begrepen / message not understood.
  • Heb je een verzoek aan de verkeerspost zeg je: Mag ik / may I.
  • Is de boodschap niet duidelijk zeg je: Wilt u dat herhalen / say again.
  • Heb je een verspreking gedaan dan zeg je: Herstel / correction.

Dit heeft misschien ook je aandacht?

Marifoon voor het zenden en ontvangen van scheepvaartberichten.

Marifoon examen vanaf 77 euro. We nemen wekelijks het examen af.

Advies van een binnenvaart schipper feieten en fabels over de marifoon.

Indien ik alleen uitluister mag ik een marifoon aan boord hebben zonder marifoon certificaat. Is dat zo? feiten en fabels