ë

Medische eisen

Om in aanmerking te komen voor het vaarbewijs moet je een medische eigen verklaring in vullen

De gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring. Als het gaat om de medische eisen voor een vaarbewijs is de recreatievaart voor een keer gelijk aan de beroepsvaart. Voor een Klein Vaarbewijs gelden namelijk dezelfde medische eisen als voor de binnenvaart.
Beslissend voor het verkrijgen van het vaarbewijs is een zogenaamde eigen verklaring . Deze verklaring kunt u invullen na afloop van het examen waarvoor u geslaagd bent. Kunt u op alle vragen 'nee' antwoorden, dan gelden er voor u geen medische beperkingen. Wel moet u het formulier samen met de aanvraag voor een Klein Vaarbewijs opsturen naar Vamex, de stichting die de vaarbewijzen uitgeeft.
Moet u op één van de vragen 'ja' antwoorden, dan moet u tevens een schriftelijke verklaring van een arts insturen. In deze verklaring wordt de ernst van uw aandoening vermeld. Een medisch adviseur van het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) beoordeelt vervolgens in hoeverre uw beperkingen van invloed zijn op uw functioneren als schipper. Mensen die aan één oor doof zijn, kunnen worden goedgekeurd mits het andere oor goed werkt.

Twijfels

De 'eigen verklaring' wordt pas verstrekt nadat u examen hebt gedaan en daarvoor geslaagd bent. Het is in de praktijk dus mogelijk dat u wel het examen hebt gehaald maar vervolgens geen vaarbewijs ontvangt.
Twijfelt u of uw gezondheid het toelaat een vaarbewijs te halen, dan kunt u twee dingen doen. Als eerste kunt u een bezoek brengen aan de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Hier is meer informatie over de medische eisen te vinden. Tevens is het mogelijk een medische test te ondergaan. Een arts van de Inspectie Verkeer en Waterstaat keurt u tijdens deze test volgens de gezondheidseisen voor de binnenvaart. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
Vragen over de beoordeling van de eigen verklaring kunt u stellen aan de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR via vaarbewijzen@cbr.nl.

U kunt onder andere deze keuring laten uitvoeren door artsen die samenwerken met Regelzorg of bij de rijbewijskeuringsarts. Voor meer informatie kijkt u even op onze links.

Dit heeft misschien ook uw aandacht:

Back to top