Home » Nieuwe examenonderwerpen vaarbewijs » Naderen en schutten in de sluis | nieuwe examenstof vaarbewijs

Naderen en schutten in de sluis | nieuwe examenstof vaarbewijs

U mag bij het naderen van de sluis geen andere schepen voorbijlopen. Bij de wachtplaats van een sluis mag u alleen maar een ligplaats nemen om te schutten. Binnenvaren gaat in volgorde van aankomst. Maar eerst gaan de grote vrachtvaarders naar binnen, vervolgens de charterschepen, dan de kleinere beroepsvaart en als laatste de jachten.

Schutten in de sluis

Sommige sluizen hebben speciale wachtplaatsen voor jachten. U mag geen ligplaats nemen voorbij bord B.5.

Bij de sluis mag u ook niet afmeren om te overnachten, tenzij u toestemming heeft van de sluismeester. Maar dan alleen in vak A.

Zorg ervoor dat uw anker(s) in de sluis geborgd zijn, zo nodig binnenhalen en aan dek leggen.
Niet alleen in de sluis maar ook op de wachtplaats van een sluis mag er niet getankt worden. Tenzij uw toestemming van de sluismeester heeft.

Schutten in de sluis aan de deuren ziet u wat er gaat gebeuren

Aan de sluisdeuren kunt u zien of u omhoog of omlaag geschut wordt. De “punt” van de deuren wijst naar de kant waar het waterpeil het hoogst is.
Komt u in een sluis met hoge sluiswanden, en u ziet dat de muren nat zijn, dan hangt u de stootwillen (fenders) verticaal op.
Houd rekening met het zuigeffect van de sluiswand. Als u langs de muur in- of uitvaart wordt u door de zuiging naar de muur toegetrokken.
Komt u een sluis binnen met een groot verval, hou dan rekening met de kracht van het in- en uitstromende water. Gebruik vooral bij het omhoog schutten, bij voorkeur twee voortrossen.
Maak eerst de tweede voortros op een hoger gelegen bolder vast, voordat u de tros op een lager gelegen bolder losmaakt.

Stopstreep

In de sluis is meestal een markering (stopstreep) aangegeven waarbinnen je veilig kunt afmeren. Blijf binnen deze markeringen. Anders is de kans namelijk groot dat u bekneld raakt tussen de sluisdeur en/of de sluiswand. Tevens kan er onder water een drempel liggen, die tijdens het zakken van het water uw schroef en/of roer kan raken.

Let op valwinden in de sluis

Dit effect treed vooral op bij sluizen met hoge muren en bij harde wind. De wind waait tegen de tegenoverliggende sluismuur en wordt daardoor teruggekaatst. Op deze manier verandert de hogerwal plotseling in lagerwal.