Home » Registratiebewijs en registratieteken snelle motorboot

Registratiebewijs en registratieteken snelle motorboot

Registratiebewijs snelle motorboot

Registratie van een snelle motorboot. Als eigenaar van een snelle motorboot of waterscooter ben je verplicht om je vaartuig te registreren. Na registratie ontvang je een registratiebewijs. Het registratiebewijs ontvang je in de vorm van een pasje. (creditcard formaat).

Afmetingen registratieteken

Als eigenaar bent je tevens verplicht een registratieteken aan te brengen op de romp van het vaartuig. Dit teken moet aan beide kanten van de boot goed zichtbaar zijn in een kleur die sterk afwijkt van de ondergrond. De letters en cijfers moeten tenminste 150 millimeter hoog en 100 millimeter breed zijn. Bij waterscooters mogen deze afmetingen afwijken, maar een hoogte van honderd millimeter en een breedte van zestig millimeter minimaal blijft vereist.
Alle vereisten voor het registratieteken staan omschreven in hoofdstuk 8 van het binnenvaartpolitiereglement
Het registratiebewijs kan bij de grotere postkantoren worden aangevraagd. Meer informatie over het registratiebewijs en het registratieteken is te verkrijgen bij het RDW.
Buitenlandse registratiebewijzen zijn geldig in Nederland, mits ze zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit.

Registratieteken en scheepsnaam

Met uitzondering van kleine roei- en/of zeilboten moet volgens het Binnenvaart Politie Reglement artikel 2.02 ieder schip voorzien zijn van een naam of kenspreuk. Voorbeeld van een ken- of zinspreuk “Just for fun” of “boot 2”. Is je boot echter geregistreerd bij het RDW, dan hoeft je boot geen naam te voeren. Aan de hand van het bijbehorende registratie teken is immers de eigenaar te achterhalen.

Dit heeft misschien ook je aandacht?