Home » Snelheid op het water | Wat is de maximale snelheid?

Snelheid op het water | Wat is de maximale snelheid?

Snelheid op het water

Twintig is het magische getal als het gaat om snelheid op het water. Twintig kilometer per uur is de reguliere maximumsnelheid, ook voor snelle motorboten. Toch moet u uzelf altijd de vraag stellen: mag ik hier twintig kilometer per uur of moet ik langzamer varen? Of mag ik zelfs harder? Er zijn namelijk veel plaatsen waar de snelheid afwijkt. Op brede rivieren en grote meren mogen boten vaak harder varen. In minder brede wateren en op drukke vaarroutes geldt vaak een lagere maximumsnelheid. Het is daarom aan te raden steeds goed op de borden te letten.

Er zijn geen officiële kaarten waar de  Snelvaargebieden op staan aangegeven. Op deze vind kaart vind je een globaal overzicht.  Echter dit overzicht is niet meer actueel. Bij twijfel kijk even op de site overheid.nl

Vaar je in een  snelvaargebied, onder andere het IJsselmeer en Markermeer, dan is er geen limiet. Dan mag je zo hard varen als je wilt. Zorg er wel voor dat het verantwoord is en dat je op ruime afstand (minimaal 250 meter) uit de kust blijft.

Maximum snelheid  in de haven

Langs kaden en oevers mag u nooit harder dan twintig kilometer per uur varen. Boten die binnen een afstand van twintig meter tot de oever varen, moeten verplicht vaart minderen. Dat geldt tevens als uw boot binnen een afstand van vijftig meter van een zwem- of aanlegplaats vaart. In de buurt van veren, wedstrijden, waterfeesten en demonstraties moet ook altijd vaart geminderd worden. Datzelfde geldt voor het varen bij slecht zicht en in de nacht. In en nabij havens mag nooit harder dan twintig kilometer gevaren worden. Vaak geldt hier zelfs een lagere maximumsnelheid. Ook hier is het belangrijk dat u op de borden blijft letten.

Toezicht snelheid op het water

Het toezicht op het water is in handen van verschillende instanties. Deze  letten vooral op het vaargedrag en controleren op vaarbewijzen. De Waterpolitie controleert regelmatig op het alcoholgebruik van schippers.

Denk om de snelheid op het water, de boetes zijn namelijk hoog. : Boetes op het water  Ben je nog niet in het bezit van een vaarbewijs kijk even op Vaarbewijs halen.