Home » Voorbereiding vaarbewijs examen via video » Bakboord en stuurboord | Video uitleg

Bakboord en stuurboord | Video uitleg

Bakboord en stuurboord
Zeil over bakboord

Bakboord en stuurboord,  zowel tijdens het vaarbewijs examen KVB1 als KVB2 dient u grondige kennis te hebben van de begrippen bakboord en stuurboord.
U rekent altijd vanaf de achterkant van het schip naar voren toe. De linkerzijde van het schip is de bakboordzijde, de rechterkant uiteraard de stuurboordzijde. De bakboordzijde blijft altijd de bakboordzijde.

Vanaf nu Bakboord en stuurboord

Zorg ervoor dat uw bemanning (en uw kinderen) deze begrippen goed begrijpen, om miscommunicatie te voorkomen. Voorbeeld: we meren af aan bakboord, of hou die ton maar aan stuurboord. Daarmee wordt bedoeld dat u de ton aan de rechter kant van de boot moet houden. Maar het wordt lastiger met bijvoorbeeld het commando “aan stuurboord voorbijlopen”. Dat betekent dat u het schip dat voor u vaart aan stuurboord moet houden. U rekent altijd vanaf uw eigen schip. U passeert het andere schip dus aan zijn bakboordzijde = linkerkant.

Het wordt nog ietsje lastiger met de communicatie via de marifoon. Indien u het voor u varende schip wilt oplopen aan bakboord, meldt u dat aan de schipper die voor u vaart. Dan meld u dat bijvoorbeeld op deze manier: vrachtschip “naam van de boot” hier plezier jacht “Albatros”. Is het goed dat ik U voorbij loop aan stuurboord. Daarmee geeft u aan dat u hem aan zijn stuurboordkant wilt voorbij varen. U passeert dit schip dus aan zijn rechterzijde.

Een vaarbewijs, wat is dat?

Wat is een vaarbewijs? Een vaarbewijs wat is dat eigenlijk. Is het Nederlandse vaarbewijs overal geldig?

Groepje mensen willen klassikaal hun vaarbewijs halen

vaarbewijs halen Nieuwsgierig geworden naar een vaarbewijs cursus. Kijk even naar de kosten, mogelijkheden et cetera.