Home » Mondeling examen vaarbewijs | Dyslexie verklaring

Mondeling examen vaarbewijs | Dyslexie verklaring

Mondeling examen vaarbewijs

Het klein vaarbewijs anno nu wordt afgenomen door het CBR. Dit gebeurd door middel van een computertoets, het zogenaamde beeldschermexamen. Voor dit examen heb je maximaal één uur de tijd (examen KV1).

Heb je moeite met lezen van de Nederlandse taal, faalangst of dyslexie dan is het examen bijna niet te doen binnen deze tijd. Speciaal voor deze kandidaten heeft het CBR de mogelijkheid ingesteld om een “extra tijd” examen te doen.

Voor dit KV1-E (E staat voor extra tijd) heb je 1 uur en 15 minuten de tijd. Je betaalt ongeveer 10 euro extra voor dit examen.

Ben je gezakt voor het “extra tijd” examen dan kom je in aanmerking voor een individueel begeleid (mondeling) examen. Je moet namelijk eerst een extra tijd examen hebben gedaan (en hiervoor gezakt zijn) om daarvoor in aanmerking te komen. Tijdens het individueel examen leest de examinator de vraag voor. Je geeft geen mondeling antwoord, maar vult het antwoord in op het computerscherm. Tijdens een individueel examen worden de vragen gesteld door een examinator. De examinator geeft geen uitleg en je mag geen vragen over de stof stellen. Dit examen gebeurt één-op-één, en je zit dus in een aparte ruimte zonder andere kandidaten.

Mondeling of individueel begeleid examen?

Het CBR spreekt niet van een mondeling examen. Je mag namelijk ook geen antwoord geven. De medewerker van het CBR leest eerst de vraag en vervolgens de antwoorden voor. Jij klikt of wijst dan het juiste antwoord aan. De medewerker mag (en kan) de vraag ook niet uitleggen en/of toelichten. Je moet het meer zien als een voorleesexamen. Op deze manier kan je ook in iedere gewenste taal het examen maken. Zelfs in het Turks of Chinees. Dit alles gebeurd alleen met een medewerker in een aparte ruimte. Je hebt dus ook geen last van storende geluiden om je heen.

Individueel begeleidexamen zonder dyslexieverklaring

In sommige gevallen is het niet of (bijna niet) mogelijk om in het bezit te komen van een dyslexie verklaring. Deze verklaring wordt namelijk uitgegeven door een speciaal daarvoor opgeleide orthopedagoog of psycholoog wat een vrij kostbare aangelegenheid is.

Het CBR heeft de eis dat je in het bezit moet zijn van deze dyslexie verklaring laten varen. Daar moet je echter eerst minimaal 1 keer een extra tijd examen (KV1-E) hebben gedaan.

Tijdens dit extra tijd examen worden er ook geen (of weinig) vragen gesteld met hele lappen tekst. Mocht je zakken voor dit extra tijd examen, dan kom je in aanmerking voor een individueel begeleid examen.

Individueel begeleid examen mét dyslexieverklaring

Ben je wel in het bezit van deze dyslexieverklaring? Dan kan je ook direct een individueel begeleid examen aanvragen zonder eerst het extra tijd (KV1-E) te doen. De extra toeslag die je hiervoor betaalt kun je dan terugvragen.

Heb je een dyslexieverklaring maar vind je het te lang duren voordat je een individueel begeleid examen kan inplannen? Dan kun je ervoor kiezen om het extra tijd examen te kiezen. Ook deze toeslag van €10,50 kun je terugvragen indien je in het bezit bent van een dyslexieverklaring.
Het aanvraagformulier voor het individueel begeleid examen is te verkrijgen bij het CBR. Meer over individueel-begeleid examen

Het duurt even

Zodra je een individueel begeleid examen aanvraagt kan het zomaar een paar weken duren voordat je aan de beurt bent. Er moet namelijk een speciale examinator komen die jouw examen afneemt. Ons advies, als je voor een individueel begeleid examen gaat, plan deze dan in een rustige periode. Dus in ieder geval ruim voordat het zomerseizoen begint of uiteraard na het zomerseizoen.

Ik heb moeite met lezen, welke cursus moet ik kiezen?

Heb je moeite met lezen, ga voor onze dagcursus. De cursus bestaat uit voornamelijk plaatjes, weinig tekst. Je volgt de cursus en meldt bij aanvang van de cursus aan de leraar dat je moeite met lezen hebt. Dan krijg je na de cursusdag extra instructiefilmpjes in je account en die ga je nogmaals nakijken. Op deze manier moet het lukken.

Heb je moeite met lezen, ga voor onze dagcursus. De cursus bestaat ook uit voornamelijk plaatjes, weinig tekst. Je volgt de cursus en meld aan de leraar dat je moeite met lezen hebt. Dan krijg je na de cursusdag van hem wat extra films in je account en die ga je nogmaals nakijken. Op deze manier moet het lukken.
Meer over vaarbewijs halen, de mogelijkheden Meer over vaarbewijs kosten