Mondeling examen vaarbewijs | Dyslexie verklaring

Mondeling examen vaarbewijsIn sommige gevallen is het mogelijk om een mondeling examen vaarbewijs te doen. Dat kan namelijk indien je in het bezit bent van een dyslexie verklaring. Deze verklaring wordt uitgegeven door een speciaal daarvoor opgeleide orthopedagoog of psycholoog. Bent u in het bezit van deze verklaring, dan komt u in aanmerking voor een mondeling examen. Het reguliere examen voor het vaarbewijs wordt afgenomen door middel van een computertoets, het zogenaamde beeldschermexamen. Tijdens een mondeling examen worden de vragen gesteld door een examinator. Dit examen gebeurt één-op-één.

3x gezakt, dan heb je recht op een mondeling examen vaarbewijs

Heb je geen dyslexie verklaring dan mag je ook een mondeling examen vaarbewijs afleggen. Maar alleen indien je 3x gezakt bent. Meestal geeft de Vamex dat aan, zo niet, meld dat zelf. Bij een mondeling examen leest de examinator de examenvraag voor. Begrijpt u de vraag niet helemaal dan maakt de examinator voor u een tekening. De examenvragen van tegenwoordig zijn geschreven op taalniveau B2 dat is te vergelijken met HAVO niveau.  Het aanvraagformulier voor dit examen is te verkrijgen bij Vamex. De kosten van een mondeling examen zijn gelijk aan de kosten van het reguliere examen. Vamex is telefonisch te bereiken op 088 – 456 45 67.

Het duurt even

Zodra je een mondeling examen vaarbewijs aanvraagt. Kan het zomaar 3 tot 6 weken duren voordat je aan de beurt bent. Er moet namelijk een speciale examinator komen die jouw examen afneemt. Ons advies, ga je voor een mondeling examen plan deze dan in een rustige periode. Dus in ieder geval ruim voordat het zomerseizoen begint.

Ik heb moeite met lezen, welke cursus moet ik kiezen?

Heb je moeite met lezen, ga voor onze dagcursus. Onze cursusmap bestaat ook alleen uit plaatjes, geen tekst. Je volgt de cursus en meld aan de leraar dat je moeite met lezen hebt. Dan krijg je na de cursusdag van hem wat extra films in je account en die ga je nogmaals nakijken. Op deze manier moet het lukken. Voor ons cursus aanbod zie: vaarbewijs halen.