Veiligheid aan boord het SOLAS verdrag

Veiligheid aan boordVeiligheid aan boord is belangrijk voor de mensen bij u aan boord. En natuurlijk ook voor u. Vooral als u een langere zeereis gaat maken, is een goede voorbereiding onontbeerlijk. Hieronder staan een aantal aandachtspunten die u daarbij in acht moet nemen. Deze punten lijken misschien vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. Verschillende van deze aandachtspunten zijn afgeleid van het SOLAS-verdrag. SOLAS staat voor Safety of life at sea. In dit verdrag zijn de verplichte veiligheidsvoorzieningen aan boord vastgelegd. Het kwam, niet geheel verwonderlijk, tot stand kort na de scheepsramp met de Titanic. SOLAS is het belangrijkste internationale verdrag op het gebied van veiligheid. Hoewel veel delen van de wet vooral van toepassing zijn op de professionele vaart, gelden verschillende bepalingen ook voor de zeegaande pleziervaart.

Veiligheid aan boord begint met voorbereiding

De reisvoorbereiding is een belangrijk onderdeel van de regelgeving. Wanneer blijkt dat een ongeluk is gebeurd als gevolg van slechte voorbereiding, kunt u voor dit ongeluk aansprakelijk gesteld worden. Het is raadzaam u te informeren over welke aanvullende eisen er zijn voor uw schip en de bemanning in de landen die u aandoet.

Getijden

Houd in uw planning goed rekening met de getijden. Op veel plaatsen kunt u flinke stroming verwachten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de haalbaarheid van de gekozen route. Denk altijd aan de beperkingen van uw schip. Is het uitgerust voor deze specifieke reis en het vaarwater?

Actuele kaart

Zorg dat u eventuele risico’s in de navigatie goed kent en deze risico’s extra duidelijk markeert op de kaart. Onontbeerlijk voor de veiligheid aan boord  is een actuele kaart. Zonder een goed overzicht kunt u vast komen te zitten bij moeilijk aan te lopen havens, ondieptes voor de kust of scheepswrakken.

Ervaring

Voor een zeereis is het noodzakelijk dat de bemanning voldoende ervaren is. Een reis waarbij ook in de nacht wachten worden gelopen, kan een flinke aanslag zijn op de lichamelijke en psychische gesteldheid van een bemanningslid. Voor een schipper is het belangrijk te weten dat hij zijn bemanning kan vertrouwen.

Alternatief plan

Draag er zorg voor dat u altijd een plan B heeft voor slecht weer of andere tegenslagen. Het is goed om op de kaart verschillende havens of ankerplekken te noteren die bij calamiteiten als uitvalbasis kunnen dienen. Zorg dat u nooit te afhankelijk wordt van kwetsbare apparatuur als GPS of een kaartplotter. Houd uw positie bij op de kaart, zodat u weet waar u zich bevindt mocht de elektronica kapot gaan.

Noodsignalen

U bent verplicht te reageren op elk noodsignaal dat u ziet of hoort. Daarnaast moet u ieder persoon of schip dat in nood verkeert, zo goed mogelijk helpen. Op grond van het SOLAS-verdrag is het verboden onnodig noodsignalen te gebruiken. De noodsignalen zijn essentieel voor de veiligheid op zee. Daarom dient er zorgvuldig mee te worden omgegaan.

Informeren

U bent verplicht andere schepen of hulpdiensten te informeren wanneer u gebeurtenissen ziet die een gevaar voor de scheepvaart kunnen zijn. U kunt hiervoor de marifoon gebruiken of een mobiele telefoon. De kustwacht kan vervolgens andere schepen waarschuwen voor het gevaar.