Home » Voorbereiding vaarbewijs examen via video » Ankeren en krabbend anker | Voorbereiden examen

Ankeren en krabbend anker | Voorbereiden examen

Ankeren

Ankeren doet u in ondiep water. Gebruikt u een ketting of touw met ankeren? Bij gebruikt van een ketting dan heeft u 3 x de waterdiepte nodig. Het IJsselmeer is ongeveer 4 meter diep dus 12 meter ankerketting is voldoende. Bij gebruikt van een touw heeft u 5 x de diepte nodig.

U kunt met het oog op gewichtsbesparing ook een kettingvoorloop gebruiken. De eerste twee a drie meter gebruikt u dan ketting en de rest van uw ankerlijn bestaat uit touw (nylon). Zorg ervoor dat uw ankerlijn niet te kort is.

Steekt u te weinig touw of ketting, spreekt men van een krabbend anker. Dan graaft het anker niet in de grond. U kunt dan meer ketting of touw geven. Helpt dat nog niet, haal dan het anker op en probeer het elders nogmaals. Laat wel zien dat u ten anker ligt! Overdag de ankerbol hijsen en ´s nachts een rondomschijnend wit licht!

Niet aan lagerwal ankeren

Zorg ervoor dat u in de luwte ligt, zodanig dat de wind vanaf de walkant waait. Mocht u namelijk last hebben van een krabbend anker, drijft u van de kant af en niet naar de kant toe.
Anker binnenhalen
Krijgt u het anker niet los vaar dan recht boven het anker. Beleg de ankerlijn op een bolder en vaar heel rustig een stukje door, over het anker heen. Op deze manier breekt het anker namelijk los.
Vervolgens zet u de motor in z’n vrij-stand en haalt u het anker binnen.

Indien u het anker omhoog haalt, zit deze meestal vol met prut. Even doorvaren en het anker in het water laten bengelen zodat het schoongespoeld wordt door het langsstromende water, mag niet.
U moet het anker geheel voorhalen (binnenhalen), zodat er geen gevaar voor u of anderen ontstaat.

Afhankelijk van uw vaargebied

Ankert u in de harde grond hebt u een anker met smalle punten nodig.
In Nederland met voornamelijk een zachte grond kunt u beter een anker met wat bredere vloeien gebruiken. Ankert u voornamelijk op stromend water kunt u het beste een zwaarder anker kiezen. (geen examenstof)

Stokanker


Stokanker

Dit anker wordt voornamelijk bij grote platbodemschepen gebruikt. Zoals tjalken en klippers.
Ook geschikt om achter een boom te haken; niet geschikt als hoofdanker.


klipanker

Klipanker

Wordt voornamelijk  bij grote binnenvaartschepen gebruikt.


Danforth anker

Danforth anker

Deze wordt veel bij jachten gebruikt. Licht anker met een grote trekkracht.


Poolanker

Poolanker

De vloeien kunnen zich goed ingraven, vrij zwaar anker minder geschikt voor jachten.


Ploegaker

Ploeganker

Dit anker wordt veel op grotere jachten gebruikt. Graaft makkelijk in de bodem en heeft een grote trekkracht. Nadeel van dit anker is dat het soms lastig los te krijgen is.


Gaat u voor zelfstudie? Schaf onze module met vaarbewijs proefexamens aan.