Home » Tips examen vaarbewijs 2 | Vaarbewijs 2024 » Peilen | Neem regelmatig een kompaspeiling

Peilen | Neem regelmatig een kompaspeiling

Kompaspeiling. Zorg ervoor dat uw navigatie niet afhankelijk is van één systeem. Neem af en toe een kompaspeiling. Om uw positie op de kaart te bepalen kunt u daar herkenbare punten voor gebruiken. Denk aan een boei, lichtopstand of een kerk. Met behulp van een kompas kunt u dan bepalen waar u ongeveer zit. Dit kan het vast opgestelde magnetisch kompas aan boord zijn, maar u kunt daarvoor beter een handpeilkompas of een speciale verrekijker met ingebouwd kompas gebruiken.

Kompaspeiling

Neem een kompaspeiling met een lichtschipNeem af en toe een peiling al is het alleen maar om uw kennis op peil te houden. Controleer uw gepeilde positie met de coördinaten op uw GPS. Vaak heeft u langs de kust maar één herkenbaar punt. Denk aan een vuurtoren of een lichtschip. Deze vindt u in de omgeving van obstakels of zandbanken die gevaarlijk zijn voor de scheepvaart. Aan het lichtkarakter kunt u opmaken om welke vuurtoren het gaat. Zo heeft de Brandaris, de vuurtoren van Terschelling een heel ander lichtkarakter dan de Eierland vuurtoren op Texel. Tonnen of boeien zijn herkenbaar aan hun vorm en kleur en zijn voorzien van een naam en/of lichtkarakter. Vertrouw echter niet blindelings op tonnen; deze kunnen verplaatst zijn.

Paard van Marken
Paard van Marken

Paard van Marken.

Herkenbaar aan zijn vorm, kleur en lichtkarakter. Zo staat er in de kaart bij deze vuurtoren Oc. 8s 16 m 9 M. Oc betekent occulting dat wil zeggen, het is een ritmisch licht waarin telkens in een periode van 8 seconden het licht langer aan is dan uit. Het licht van Marken schijnt 6 seconden waarna deze 2 seconden niet schijnt. 16 met de kleine m betekent, het licht staat op een hoogte van 16 meter. En de 9 met een hoofdletter M betekent het licht over een maximale afstand van 9 zeemijl zichtbaar is.
Een kerk. Dit is een herkenbaar punt op de kaart. Een kerk op de kaart is niet zomaar een symbool. Elke kerk op de kaart is een ander tekeningetje, zodat u deze van elkaar kunt onderscheiden.

Peiling met verzeiling

U kunt door middel van een peiling bepalen waar u ongeveer bent. Vaak is er op de kust maar één herkenbaar punt om uw positie te bepalen. Dan maakt u een peiling (zie het filmpje) en deze zet u in de kaart. U weet nu op welke positielijn u zit. Maar nog niet waar. Vervolgens noteert u uw kompaskoers en uw logstand. Na een bepaalde periode peilt u wederom hetzelfde punt en zet ook deze positielijn in de kaart. Aan de hand van deze gegevens kunt u bepalen waar u bent. We gaan voor het gemak even van het volgende uit.

Er staat geen wind en /of stroom zodat de log de juiste afstand over de grond aangeeft;
We varen in een gebied waar de variatie 0 is;
We rekenen geen deviatie.

Noot van de webmaster: dit is niet de originele manier van een peiling met verzeiling, maar werkt ook prima.

Peiling met afstand (geen examenstof)

Bij het aanlopen van een kust komt vaak het licht van een vuurtoren als eerste aan de horizon. We peilen een vuurtoren, bijvoorbeeld De Lange jaap bij Den Helder. Deze heeft een reikwijdte van 30 zeemijl. Het licht staat op een hoogte van 60 meter. Met de formule 2x (√h1 + √h2) kunt u de meest waarschijnlijke standplaats (MWS) bepalen. U weet aan de hand van de peiling op welke positielijn u zit. U weet wat uw eigen ooghoogte is, gerekend vanaf het water, stel deze is 3 meter.
De wortel van 3 is ongeveer 1,7. Lange Jaap is 60 meter hoog, de wortel van 60 is ongeveer 7,7
1,7 + 7,7 = 9,4 x2 = 18,8 mijl.

Kruispeiling (wel examenstof)

Indien u twee of meer van deze herkenbare punten hebt, dan maakt u een kruispeiling. Door middel van een kruispeiling kunt u uw meest waarschijnlijke standplaats bepalen. Maak, indien mogelijk, een peiling met twee vaste punten bij voorkeur onder een hoek van ongeveer 45°. Peil eerst het punt wat het meeste voor u uit ligt, daarna pas het punt van de meest dwarse peiling.

Instructie video’s

Voor de cursus vaarbewijs deel 2 heeft u geen kennis van deel 1 meer nodig. Alleen de vaarregels komen terug. Kijk even naar de korte opfris video over de vaarregels Vaarbewijs halen | De mogelijkheden en kosten