Home » Tips examen vaarbewijs 2 | Vaarbewijs 2024 » De zeekaart en de mercatorprojectie. Video met uitleg

De zeekaart en de mercatorprojectie. Video met uitleg

De zeekaart is een mercatorprojectie. Er zijn verschillende manieren om de aardbol op een kaart te projecteren. In de zeevaart wordt gebruik gemaakt van de Mercator-Projectie. De heer Mercator was een Belg die al ruim 400 jaar geleden een manier had uitgevonden om een deel van een ronde wereldbol op een platte kaart te projecteren, op een dusdanige manier dat een koerslijn die je op de kaart uitzet ook altijd een rechte lijn is. Alle hoeken op de kaart zijn namelijk gelijk en alle lijnen zijn recht. Er is ook een nadeel aan de Mercatorprojectie, de kaart wordt namelijk een beetje uit elkaar getrokken. Bestel hier de examen oefenkaarten

Zeekaart en mercator-projectie

Zo is de schaal onderin de kaart niet gelijk met de schaal bovenin de kaart. Indien u de afstand in mijlen wilt weten van punt A naar punt B moet u deze ook op de juiste breedte doen.  Bij het navigeren tijdens het vaarbewijs examen worden kaarten gebruikt met verschillende schalen.

Bericht aan Zeevarenden

Zeekaarten worden niet elk jaar opnieuw uitgebracht. Omdat er regelmatig situaties veranderen wordt er ook wekelijks een Bericht aan Zeevarende uitgegeven. In dit boekwerkje staan alle veranderingen in het betreffende gebied. De 1800-serie zeekaarten, die voornamelijk door de recreatievaart worden gebruikt. Worden vanaf 2013 niet meer in zijn geheel jaarlijks gepubliceerd. U kunt deze kaarten wel blijven gebruiken mits u de BaZ blijft verwerken.

Zeemijl (Nautical mile) of Knoop

Een zeemijl (M) is 1852 meter. Hoe komen wij daaraan? De omtrek van de aarde is ongeveer 40.000 kilometer, een cirkel bestaat uit 360 graden. Delen we de 40.000 km door de 360 graden, dan komen we op 111 kilometer. Eén graad is 111 kilometer. Een lengte- of breedtegraad is onderverdeeld in 60 minuten. Delen we 111 km door 60 minuten, komen we op het eigenaardige getal van 1852 meter. 1 minuut van de staande rand op de zeekaart is gelijk aan 1 zeemijl (nautische mijl). Oftewel 1 knoop. Een knoop is een zeemijl per uur. Vaart u schip 5 knopen, dan legt uw schip 5 x 1852 meter per uur af.

Tijdens het vaarbewijs examen deel 2 moet u de zeekaart kunnen lezen.

Tijdens het vaarbewijs examen kunnen vragen gesteld over de gebruikelijke tekens in de zeekaart. Deze vindt u bij de ANWB waterkaarten en de 1800-serie altijd ergens aan de zijkant van de kaart. Echter niet bij de zeekaarten die voor de wereldwijde zeevaart worden gebruikt (de Admiraliteitskaarten). Daar vindt u de tekens en symbolen in kaart 1. Kaart 1 is namelijk geen kaart maar een boekje waar al deze tekenafspraken in staan. Niet alleen van de Nederlandse, maar ook de Belgische nationale en internationale zeekaarten, uitgegeven door de Dienst der Hydrografie.

Tip: bekijk de film de volgende tekens kunnen namelijk gevraagd worden tijden het vaarbewijs examen deel 2.