Home » Nieuwe examenonderwerpen vaarbewijs » Man over boord | nieuwe examenstof vaarbewijs

Man over boord | nieuwe examenstof vaarbewijs

Bij man over boord (MOB) let op de volgorde! Zodra de drenkeling overboord valt, moet er direct actie ondernomen worden. Heeft de drenkeling een reddingsvest om? Nee? Eerst een reddingsboei of –vest naar hem toe werpen. Vervolgens drukt u op de GPS de MOB (Man over boord) knop in, Zodat de positie automatisch in de GPS wordt opgeslagen. Zo kunt u altijd de plaats waar de drenkeling overboord viel terugvinden.

Heeft u geen GPS aan boord en er is een drenkeling overboord gevallen, gooi dan een joon te water. Dat is een zogenaamde grote drijvende dobber. Deze heeft meestal een vlaggetje en ’s nachts een lampje, zodat u weet waar de drenkeling overboord viel.

Bovenwinds of benedenwinds naderen

Een drenkeling kunt u bovenwinds of benedenwinds naderen. Bij de motorboot heeft bovenwindse benadering de voorkeur, tot windkracht 3 a 4 is dat goed te doen. Door de wind wordt u vanzelf naar de drenkeling verlijerd.

  • Voordeel: u kunt de schroef stilzetten.
  • Nadeel hiervan: indien de wind vat op uw schip krijgt en u maakt teveel snelheid, vaart u de drenkeling voorbij, of zelfs er overheen.

Bij benedenwindse nadering, vaart u langzaam tegen de wind naar de drenkeling toe. Nadeel is de schroef. Denk erom, bij binnen halen van de drenkeling de schroef uit! Vergist u zich niet, een drenkeling is zwaar en mogelijk ook vermoeid. U krijgt deze bijna niet alleen aan boord. Probeer dat met twee personen te doen.

Indien uw boot is uitgerust met een zeereling kunt u de drenkeling het beste over de borst aan boord hijsen. Hijs de drenkeling onder de zeereling aan boord. Let goed op dat het reddingsvest niet ergens achter blijft haken en/of dat de drenkeling ù niet overboord trekt. Heeft u een boot met een gangboord zonder zeereling, zorg er dan voor dat de drenkeling met zijn rug richting de boot ligt. Hijs hem of haar voldoende hoog op zodat u de drenkeling in het gangboord kunt leggen. Ook hier goed opletten dat u bij deze actie niet zelf overboord valt.

Bij man over boord let op de wind en/of stroom

Man over boord (MOB)

Bij man over boord op breed stromend water, worden zowel de drenkeling als de boot meegevoerd door de stroom. Staat er tevens wind, wordt het een ander verhaal. De wind heeft namelijk veel meer invloed op de boot dan op de drenkeling.

Bij man over boord vaart u de boot naar de drenkeling toe. Zodra u de drenkeling bent genaderd, werpt u een lijn naar de drenkeling zodat de boot en de drenkeling door de wind niet te ver uit elkaar drijven. Vervolgens zet u de motor uit om te voorkomen dat de drenkeling in de draaiende schroef raakt en/of de lijnen in de schroef komen.

Reddingsvest of zwemvest

Om te voorkomen dat iemand onverwacht overboord slaat en verdrinkt, kunt u het beste een reddingsvest aan doen. Een zwemvest is meer een hulpje bij het drijven. Deze zorgt er niet voor dat een drenkeling automatisch op de rug blijft drijven.
(op de buik bewusteloos = verdrinken). Drijfvermogen van reddings- en zwemvesten worden uitgedrukt in Newton. (N)