Home » Nieuws » DSC gebruik op de binnenwateren

DSC gebruik op de binnenwateren

DSC gebruik op de binnenwateren

DSC gebruik op de binnenwateren is geen goede optie. Waarom niet?

De Digital Selective Calling knop is in eerste instantie bedoeld om de kustwacht te alarmeren en uiteraard de schepen die om je heen varen.
De marifoon die je tegenwoordig aanschaft is een combi-marifoon waar ook DSC en GPS zit ingebouwd. Programmeer je het MMSI nummer in je marifoon dan is de rode knop actief.

Wat gebeurt er indien je de DSC knop indrukt?

Ongeacht op welk kanaal je marifoon geselecteerd staat, wordt via kanaal 70 digitaal een bericht uitgezonden dat je in nood zit. Ook je MMSI nummer wordt meegezonden en je GPS positie. Niet alleen het kustwachtcentrum maar ook de schepen die om je heen varen waar de DSC mode actief is, ontvangen digitaal een bericht dat je in nood zit. Met onder andere de juiste informatie over je positie.

Maar dan kan ik de DSC oproep toch ook op de binnenwateren gebruiken? Safety first.

Wie ontvangt jouw uitgezonden noodbericht?

Maar wie ontvangt jouw uitgezonden DSC bericht? Alleen schepen waar ook de DSC geactiveerd is. Binnenvaartschippers hebben geen DSC. De meeste plezierboten hebben geen DSC. Verkeersposten hebben geen DSC. Vaar je op de Waal of de Maas dan heb je geen bereik met het kustwachtcentrum. Niemand ontvangt jouw uitgezonden digitale noodbericht via DSC. Met andere woorden, je bent roepende in de woestijn. Vaar je op de binnenwateren en zit je in nood doe dan de verbale oproep op het juiste kanaal. Op de binnenwateren is dit kanaal 10 of op het juiste blokkanaal. Vaar je op het IJssel- of Markermeer, Waddenzee, Ooster- of Westerschelde dan doe je de noodoproep op kanaal 16.  Kustwacht, reddingsposten et cetera horen direct je oproep en komen gelijk in actie.

Conclusie: DSC gebruik op de binnenwateren, niet doen. DSC gebruik op de binnenwateren is schijnveiligheid. Doe de noodoproep verbaal op het kanaal dat iedereen uitluistert.

Besluit je om DSC te gaan gebruiken moet je minimaal in het bezit zijn van het Marcom-B certificaat. Bij Vaarschool Albatros kan je iedere twee weken het examen afleggen. Voor de kosten hoef je het niet te laten. Hier vind je de complete lijst met examinerende instanties van het Agentschap Telecom