Home » Nieuws » Is het moeilijk om een vaarbewijs te halen?

Is het moeilijk om een vaarbewijs te halen?

Is het moeilijk om je vaarbewijs te halen. Ja en nee, de stof op zich is niet moeilijk. U moet het echter niet onderschatten. Een aantal jaren geleden was dat een ander verhaal, vragen uit uw hoofd leren en klaar is kees. Tegenwoordig komt u daar niet meer mee weg.

De examinerende instantie (het CBR) monitort alle examenvragen. Deze vragen worden regelmatig aangepast. Is de vraag te makkelijk, wordt deze een beetje moeilijker gemaakt. Wordt een vraag door teveel mensen fout beantwoord, wordt deze een beetje makkelijker gemaakt.
Het gaat erom dat u voldoende kennis heeft, vragen uit uw hoofd leren heeft geen zin. Het maakt natuurlijk niet uit hoe de vraag gesteld wordt, het gaat erom dat u de materie snapt. Begrijpt u de materie, dan kunt u alle vragen oplossen.

Eerst even een kleine toelichting over een vaarbewijs vraag:

De zeilboot gaat eerst, deze is bezeild. Dan de roeiboot als laatste de motorboot.
Ik wil alles over de vaarregels weten lees meer.
Probeer deze vraag eens op te lossen.

Vaarbewijsvraag-oud

U ziet hier een engte zonder stroom in het BPR gebied. X is een klein motorschip, Y een roeiboot en Z een klein zeilschip. Wat is de volgorde van voorrang?

A.  Eerst Z dan Y en als laatste X.
B.  Eerst X dan Y en als laatste Z.
C.  Eerst Z dan X en als laatste Y.
D.  Eerst X dan Z en als laatste Y.

Deze vraag kwam je tegen op de examens in 2014 . Wij kunnen in ons bestand ook zien hoeveel mensen deze vraag fout hebben beantwoord. 75% van de kandidaten beantwoord deze vraag goed. (A is het juiste antwoord)

Tegenwoordig wordt dezelfde vraag op de volgende manier gesteld.

Is het moeilijk om een vaarbewijs te halen

Ger is een klein motorschip, Job is een kleine roeiboot en Wil is een klein zeilschip. Gelijktijdige doorvaart is in deze engte zonder stroom niet mogelijk. Regelt het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) dit? Zo ja, hoe?

A.  Klein motorschip Ger moet voorrang verlenen aan klein zeilschip Wil dat bezeild is en aan roeiboot Job.
B.  Klein zeilschip Wil moet voorrang verlenen aan roeiboot Job en aan klein motorschip Ger.
C.  Roeiboot Job moet voorrang verlenen aan klein motorschip Ger en aan klein zeilschip Wil.
D.  Dit is niet geregeld; goed zeemanschap toepassen.

Schrik niet, 68% heeft deze vraag fout beantwoord.(A is wederom het juiste antwoord). Ben je ook van plan om je vaarbewijs te halen bereid je eerst goed voor. Op dit moment zakt ruim de helft voor het vaarbewijs examen.

Dus Is het moeilijk om een vaarbewijs te halen? Nee, de stof op zich is niet zo moeilijk en ja de vraagstelling maakt het moeilijk. Het is meer een zaak van goed lezen en begrijpen wat er bedoeld wordt.
Meer info zie: voorbereiden vaarbewijs examen.